Lưu trữ thẻ: Trang bị tạo tác mạnh nhất ĐTCL mùa 11

Top trang bị tạo tác mạnh nhất cực bá đạo trong ĐTCL mùa 11

Trang bị tạo tác mạnh nhất ĐTCL: Đá Hắc Hóa

Những trang bị tạo tác mạnh nhất trong DTCL mùa 11 mà Táo Xanh giới thiệu ngay sau đây là những trang bị sở hữu sức mạnh cực khủng. Đây cũng là một trong những trang bị tạo tác được sử dụng nhiều nhất vì sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng trong ĐTCL mùa […]