Lưu trữ thẻ: đội hình Long Vương Khổng Lồ

TFT mùa 11: Hướng dẫn build đội hình Long Vương Khổng Lồ meta 14.8

TFT mùa 11: Hướng dẫn build đội hình Long Vương Khổng Lồ meta 14.8

Bài viết hôm nay Táo Xanh Hướng dẫn build đội hình Long Vương Khổng Lồ meta 14.8, hiện tại đội hình này đang thống trị meta hiện tại. Hãy tham khảo cách xây dụng đội hình Long Vương Khổng Lồ ngay sau đây và vào game chiến đấu ngay nhé.