Lưu trữ thẻ: cách xây dựng đội hình Sứ Thanh Hoa Thuật Sư

DTCL mùa 11: Hướng dẫn build đội hình Sứ Thanh Hoa Thuật Sư 14.9

Hướng dẫn build đội hình Sứ Thanh Hoa Thuật Sư meta 14.9

Bài viết ngày hôm nay, Táo Xanh sẽ hướng dẫn build đội hình Sứ Thanh Hoa Thuật Sư 14.9 dễ dàng nhất đẻ leo rank trong meta hiện tại. Đây là đội hình đang được đông đảo cờ thủ sử dụng để leo rank trong meta hiện tại của DDTCL mùa 11 tại phiên bản […]