Lưu trữ thẻ: Cách chơi đội hình Sylas Hiền Giả

TFT mùa 11: Hướng dẫn build đội hình Sylas Hiền Giả meta 14.9

Hướng dẫn build đội hình Sylas Hiền Giả

Bài viết hôm nay Táo Xanh sẽ hướng dẫn build đội hình Sylas Hiền Giả meta 14.9, leo rank cao nhất tại meta Đấu trường Chân Lý lần này. Trong đội hình này, bạn sẽ sử dụng Sylas làm carry chính, kết hợp với AP từ Hiền Giả để tối đa hóa sức mạnh cho […]